آواتار http://angandkorra.mihanblog.com 2020-08-13T16:23:05+01:00 text/html 2013-12-13T19:19:30+01:00 angandkorra.mihanblog.com یلدا : قلمرو اواتار http://angandkorra.mihanblog.com/post/573 <div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="4">خب یه پست از نقشه قلمرو قبل از اواتار براتون گذاشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="4">اگرم دیر پست میزارم...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="4">شرمنده اخه خودم حسابی کار دارم و ملب انچنانیم پیدا نمیکنم.ولی سعی خودمو میکنم.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="4">&nbsp;خیلی جالبه که قلمرو اتش اینقدر بزرگه&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20120307184407/avatar/images/thumb/5/5a/Map_of_the_Avatar_World.jpg/660px-Map_of_the_Avatar_World.jpg" alt=""></div> text/html 2013-12-05T11:51:34+01:00 angandkorra.mihanblog.com یلدا : اواتار ها http://angandkorra.mihanblog.com/post/572 <div style="text-align: center;"><font size="4">مطلبی درباره تمام اواتار های دیده شده توی هر دو سریه کورا و انگ &nbsp;براتون گذاشتم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">برید ادامه تا ببینید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/92.gif"></div> text/html 2013-12-05T09:54:18+01:00 angandkorra.mihanblog.com یلدا : درباره فصل سه اواتار کورا http://angandkorra.mihanblog.com/post/571 <div style="text-align: center;">&nbsp;<font color="#cc66cc" size="4">خب اینم از فصل سه اواتار کورا</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" size="4">چه زود فصل دو تموم شد!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" size="4">بنظرم فصل سه جالبه چون</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" size="4">حتی از عنوانشم معلومه</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" size="4">&nbsp;از امروز شروع میکنم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" size="4">امیدوارم با نظراتون منو یاری کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" size="4">و خیلی ممنون از کسایی که با کمک به من موافقت کردن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc66cc" size="4">رو کمک همه &nbsp;حساب میکنم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div> text/html 2013-11-30T19:00:03+01:00 angandkorra.mihanblog.com یلدا : شروع کار http://angandkorra.mihanblog.com/post/569 <div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4">خب از چهارشنبه همین هفته دیگه بیشتر وقتمو روی پست گذاشتن میزارم.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4">و مطالب تازه ایو براتون میزارم.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/58.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4">و امیدوارم شما هم با نظراتون به وب و پیشنهادتون برای مطلب جدیدمنو یاری کنید.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4">&nbsp;هرچی زودتر نظر بدید زودتر پست میزارم.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4">برنامه های جالبی دارم که به زودی براتون میزارم.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4">فقط نظر بدیااااا...</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4">تا پست بعدی...</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/92.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4">منتظر باشید...&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4"><br></font></div> text/html 2013-11-29T17:08:56+01:00 angandkorra.mihanblog.com یلدا : سلامی دوباره http://angandkorra.mihanblog.com/post/568 <div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">میدونم که یه مدت طولانیه این وب اپ نشده.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/46.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">مدیر اصلی اریا اینجا رو نمیدونم فکر کنم درس داره به احتمال زیاد</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/18.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">و نگین هم گفت تا سه ماه دیگه میاد ولی ممکنه بین بیاد چون وب لاکپشتای نینجا 2012 الان دسته منه</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">خب نمی خوام بیشتر از این این وب خاک بخوره</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">برای همین تا اونجایی که بتونم مطلب جدید میزارم.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">و ازتون می خوام دوباره نظر بدید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/98.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">حالا بیشتر رو ی این وب تمرکز میکنم و مطلب جدید میزارم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">بزودی...</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/92.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;و همچنین هر نظری پیشنهادی انتقادی دارید بگید</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">یا اگه چیزی خواستید بهم بگید تا براتون بزارم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4"><br></font></div> text/html 2013-11-13T23:42:00+01:00 angandkorra.mihanblog.com آریا : قسمت های آینده http://angandkorra.mihanblog.com/post/566 <font size="4" color="#cc66cc">خبر خوب اول از همه . شنبه دو قسمت با هم میاد !&nbsp;<br><br>قسمت یازدهم . &nbsp;<br><br>شب هزاران ستاره .<br><br>&nbsp;خلاصه : بولین رئیس جمهور رایکو رو مطلع می کنه .&nbsp;<br><br><br>پخش شنبه همین هفته !&nbsp;<br><br><br>قسمت دوازدهم :&nbsp;<br><br>همگرایی یک نواخت&nbsp;<br><br><br>کورا به همراه دوستای نزدیکش ( یعنی ماکو آزاد میشه بولین و آسامی هم میان ) ( البته تو پرانتز قبلی تفسیر خودمه !&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">) سعی در بستن پورتال ارواح دارن .&nbsp;<br><br>پخش شنبه همین هفته&nbsp;<br></font><br><br><font size="4" color="#66cccc">قسمت سیزدهم : تاریکی می افتد&nbsp;<br><br><br>خلاصه : کورا نقشه و طرح شیطانی اونالاک را می فهمد .&nbsp;<br><br>شنبه هفته آینده&nbsp;<br><br><br>قسمت چهاردهم&nbsp;<br><br>روشنایی در تاریکی&nbsp;<br><br><br>خلاصه : کورا باید توزان رو بگردونه .&nbsp;<br><br>شنبه هفته آینده .&nbsp;<br><br>پایان فصل دوم&nbsp;<br></font><br><font size="4" color="#33ff33"><br>مارک کنتسکو &nbsp;(کارگردان ) گفت : دو قسمتی که این هفته میاد سرشار از طرح ها و نقشه های عجیب هست که باور نمی کنید !&nbsp;<br><br><br>حالا سایت های خارجی شروع کردن به فکر های عجیبا ! بعضی میگن نمی دونم آمون پیدا میشه ! بعضی می گن جینورا با بولین ازدواحج می کنه ! خلاصه هر کسی یه پیش بینی عجیب برا خودش داره .... پیش بینی شما چیه &nbsp; ؟؟ تو کامنت بهم بگین .&nbsp;<br><br><br>راستی . کنتسکو تو صفحه ی تومبلرش دو تا عکس از قسمت آخر گذاشت :&nbsp;</font><br><br><br><br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/87931179477951354577.jpg" alt=""><br><br><br><br><font size="4" color="#ffcc00">به نظر میاد کورا خیلی جنگیده و خسته است و مو هاش هم داغون شده !&nbsp;<br></font><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/85652408821698941077.jpg" alt=""><br><br><font size="4" color="#6666cc"><br>تو این عکس چیزی که خیلی تو چشم میاد کله ی کچل دیمارتینو هست !&nbsp;<br><br><br>اما چیزی که مهمه . به نظر میاد جنگ آخر فصل که تو این تصویر می بینینم توی شهر جمهوری باشه !&nbsp;<br><br><br><br>اما حیف ... کورا تموم &nbsp;شد .&nbsp;<br><br><br><br><br><br>خبر خوب و مهم ! کنتسکو گفت که&nbsp;<br><br>سیزن 3 ویل کامینگ ارلی این 2014 !&nbsp;<br></font><br><b style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 102);">یعنی : فصل سوم به زودی در سال 2014 میاد ! یعنی نمی خواد خیلی &nbsp;صبر کنیم !&nbsp;</b><br><br><font color="#33cc00" size="4">در مورد فصل 3 پست خواهم گذاشت . پس از تموم شدن فصل دو بهش می پردازم .&nbsp;<br><br><br>راستی یه کیلپ از قسمت 11 دیدم . چیز خاصی نبود ! بولین ااومده بود ملاقات ماکو تو زندان . &nbsp;و نمی دونست که به ماکو کمک کنه یا همون ناک تاک ( بازیگر ! ) بمونه !&nbsp;<br><br>سوال داشتید در مرود فصل دو تو کامنت بپرسید !&nbsp;<br><br>آها راستی به نظر شما فصل دو چطوری تموم میشه ؟؟ و این که به نظر شما اون اتفاق های عجیب دو قسمت آینده چیا می تونه باشه ؟؟&nbsp;<br><br><br><br></font> text/html 2013-11-10T13:36:57+01:00 angandkorra.mihanblog.com آریا : خلاصه قسمت های جدید http://angandkorra.mihanblog.com/post/565 <font size="5" color="#ff99ff">قرار بود امروز یکشنبه بذارمشون ولی خوب ... نشد ! فردا میذارمشون ! شرمنده !&nbsp;<br>منتظر باشید @!&nbsp;</font> text/html 2013-11-09T11:39:58+01:00 angandkorra.mihanblog.com آریا : قسمت دهم کورا ! سال های جدید ارواح http://angandkorra.mihanblog.com/post/564 <font size="5" color="#cc66cc">این قسمت ترسناک عجیب ناراحت کننده و ...... هست !&nbsp;<br><br><br><br>همش تقصیر انگه ! اگه انگ با وان شی تانگ این کارو نکرده بود هیچ مشکلی نداشتیم !&nbsp;<br><br><br><br>عمو آیرو هم می بینمش ! فوق العاده است ×!!&nbsp;<br><br><br><br></font>[http://www.aparat.com/v/5qV8d] text/html 2013-11-02T11:28:56+01:00 angandkorra.mihanblog.com آریا : قسمت نهم از فصل دو آواتار کورا . http://angandkorra.mihanblog.com/post/563 یه قسمت قشنگ و سر سبز و عجیب !&nbsp;<br><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/29Ifw] text/html 2013-11-01T12:38:08+01:00 angandkorra.mihanblog.com آریا : اخبار بزرگ ! http://angandkorra.mihanblog.com/post/562 <font color="#ff0000" size="5">دوستان خبر های مهم بالاخره منتشر میشوند ! فقط کافیست که برین ادامه !&nbsp;<br>در مورد آخر فصل دو کورا . تاریخ پخش &nbsp;و قسمت آخر فصل دو مفصل توضیحاته . به نظر میاد عالی باشه ! &nbsp;برید ادامه کلا جالبه !&nbsp;<br><br>به طور خلاصه شامل&nbsp;<br><br>قسمت نه و پیش مقدمه ها &nbsp;و &nbsp;و عکس های منتشر شده &nbsp;و توضیح در مورد ویدئو های منتشر شده&nbsp;<br><br>تاریخ پخش قسمت های فصل دو کورا تا آخر&nbsp;<br><br><br>این که دو ساعت ویژه برای قسمت های آخر فصل دو منتشر خواهد شد ( به گفته توییتر برایان کونیتسکو کارگردان دوم آواتار )&nbsp;<br><br><br>دو تا خبر خوب در مورد تاریخ پخش ! !&nbsp;<br><br>&nbsp;و خیلی چیز های دیگه !&nbsp;<br><br>برید ادامه !&nbsp;<br><br><br><br></font> text/html 2013-10-31T16:48:48+01:00 angandkorra.mihanblog.com آریا : خبر ! http://angandkorra.mihanblog.com/post/561 <font size="5" color="#cc66cc">دوستان خبر های خیلی مهمی رو به دست آوردم . شرمنمده وقت ندارم به کامنتا جواب بدم فقط بدونید خبرا خیلی مهمن ! اگه 50 ت نظر داده بشه می ذارمشون .&nbsp;</font> text/html 2013-10-25T09:22:14+01:00 angandkorra.mihanblog.com آریا : یک هفته بدون قسمت جدید ! http://angandkorra.mihanblog.com/post/560 <font size="4" color="#ffcccc">همئون طوری که گفتم خیلی ج ها این هفته قسمت جدید ننننننداریم . چون هفته قبل دو تا قسمت اومد . &nbsp;ولی پیش نمایش قسمت نه اومد و توی اون این طوری می گه : کورا با تن زززین ارتباط پیدا می کنه و ازش کمک می خواد که به دنیای ارواح بره . پس این یعنی کورا و تن زین دوباره آشتی !!&nbsp;<br><br>خلاصه این هفته قسمت جدید نیست ! هفته دیگه قسمت نه میاد .&nbsp;<br><br><br>این هم یه منبع خارجی برای حرف من .&nbsp;<br><br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/47716525373185990313.jpg" alt=""><font size="4" color="#ffcccc"><br><br><br><br></font> text/html 2013-10-25T09:07:33+01:00 angandkorra.mihanblog.com آریا : پیش بینی - دو آواتار در یک روز ! http://angandkorra.mihanblog.com/post/559 <font size="4" color="#33ffff">دوستان . اگر لیست قسمت های جدید کورا رو نگاه کنید به یه چیزی می رسید . قسمت 12 فثصل دو کورا اسمش چیه ؟ اسمش همون هم گرایی هارمونیک هت . یعین همون اتفاقی که برای وان افتاد قراره برای کورا بیفته . مگه نه ؟ همگرایی هارمونیک همه سیارات تو یه مدار قرار می گیرن و این باعث میشه باتو و راوا برای سر نوشت جهانن مبارزه کنن . خوب تا الان منطقی ! اما چه چیزی جالبه ؟ این که باتو احتمالا برنامه هخای ویژه ای برای اون روز داره ..... همون طوری که راوا با وان یکی شد و اون یه نفر آواتار نام گرفت و خیلی قوی شد باتو هم می خواد همچین کری رو کنه ......<br><br><br>البته بگم اینا خبر نیست فقط پیشبینیه ! اگه اتفاق افتاد یقه من رو نگیرید !&nbsp;<br><br>حالا اون یه نفر کی می تونه باشه ؟&nbsp;<br><br><br>اونالاک ! بله درسته ! همون طوری که تو قسمت 6 دیدیم اونالاک به دنیای ارواح میره . . وقتی اسکا و دسنا بهش گفتن چه کار داشتتی اون جا جواب نداد بهشون . ... یادتون میاد ؟ &nbsp;<br><br><br><br>&nbsp;و حالا چپی بد هست ؟ این که می دونیم داستان ارواح این فصل می خواد تموم بشه . و کورا باید تا آخر فصل یعنی قسمت 14 دشمناش رو شکست بده . اما مسئله چیه ؟<br><br><br>قسمت 12 کورا احتمالا نمی تونه ببره ... چون اگر می برد دیگه نیازی به قسمت 13 و 14 نبود .<br><br><br>یاد آوری کنم قسمت 12 همگرایی هارمونیک اتفاقا خواهد افتاد با توجه به عنوانش . &nbsp;و کورا احتمالا خواهد باخت .&nbsp;<br><br><br><br>&nbsp;دو تا عکس هم براتون بذارم ......&nbsp;<br><br><br><br>یه عکس هم خودم دیروز دیدم از تو یکی از تریلر ها . اونالاک داشت از همگرایی دفاع می کرد . الان نداشتم براتون بذارم . &nbsp;ولی دیدم که اونالاک تو تریلر داشت از اون جا دفاع می کرد این یعنی این که کورا نمی تونه پرتال ارواح رو ببنده و این اتفاق میفته .&nbsp;<br><br>پیش بینی میشه که اونالاک با باتو ادقام بشن و یه چیزی مثل آنتی آواتار که بر هر 4 عنصر مسلطه بساز ن .&nbsp;<br><br>دو تا عکس تخیلی !&nbsp;<br><br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/68665151917960209905.jpg" alt=""><font size="4" color="#33ffff"><br></font><br><br><br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/79059647693836031377.jpg" alt=""> text/html 2013-10-24T14:51:47+01:00 angandkorra.mihanblog.com یلدا : چندتا نقاشی از شخصیت های اواتار http://angandkorra.mihanblog.com/post/558 <div style="text-align: center;"><font color="#ff9900" size="4">اینم چندتا نقاشی از شخصیت های اواتار که قبلا بود ولی می خوام این پستو مثله پست قبلی بزارم.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff9900" size="4">حالا برید ادامه تا اگه ندیدنشومن ببینیدشون...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff9900" size="4"><br></font></div> text/html 2013-10-24T14:45:38+01:00 angandkorra.mihanblog.com یلدا : نقاشی از چهار عنصر (من و نگین) http://angandkorra.mihanblog.com/post/557 <div style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; background-color: rgb(21, 20, 10); text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; background-color: rgb(21, 20, 10); text-align: center;">&nbsp;<font color="#ffff66">&nbsp;<font size="4">اینم</font></font><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font size="4" color="#33ff33">از</font><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font size="4" color="#ff9966">نقاشی&nbsp;</font><font size="4" color="#ffff99">که</font><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font size="4" color="#ccccff">گفته&nbsp;</font><font size="4" color="#cccccc">بودم</font><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;.</font></div><div style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; background-color: rgb(21, 20, 10); text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;</font><font size="4" color="#ccffff">امیدوارم</font><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font size="4" color="#ffccff">خوشتون</font><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><font size="4" color="#ffcc99">بیاد.</font></div><div style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(21, 20, 10); text-align: center;"><font color="#c6c6c6" size="4">میدونم قبلا این &nbsp;پست بوده ولی دوباره گذاشتمش که هم توی گوگل باشه هم اینجا&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(21, 20, 10); text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 255, 51); font-size: large;">حالا برید ادامه و نقاشی رو ببینید.</span><font color="#33ccff" size="4">&nbsp;&nbsp;</font></div>